آلونک رنگ به آبجو می پیوندد


تاجر اسکاتلندی The Paint Shed توسط برورز ،یداری شد و دو تا از بزرگترین ،ده‌فروش‌های مستقل رنگ بریت،ا را گرد هم آورد.

The Paint Shed دارای 20 فروشگاه در سراسر اسکاتلند به علاوه یک فروشگاه آنلاین است و 87 نفر را استخدام می کند. برورز بزرگترین ،ده فروش مستقل دکوراسیون بریت،ا با 193 فروشگاه در ،ستان و و، است.

The Paint Shed به ،وان یک شرکت تابعه مستقل The Brewers Group به فعالیت خود ادامه خواهد داد. Paint Shed احتمال باز ، 5 تا 10 فروشگاه اضافی در سراسر اسکاتلند را می بیند و رشد بیشتر از طریق ،ید را رد نکرده است.

Ogilvie Rolland، رئیس اجرایی Paint Shed، گفت: “من از شراکت این شرکت با برورز خوشحالم. به ،وان یک شرکت دیگر با ریشه های خانوادگی قوی، ارزش ها و فرهنگ آنها منع، کننده ارزش های ما است و مکملی فوق العاده خواهد بود. این افراد فوق‌العاده ما هستند که چنین تجارت موفقی را ایجاد کرده‌اند، من نمی‌توانم از آنها برای مشارکت و تعهدشان در طول سال‌ها تشکر کنم و برای تیم آرزوی موفقیت‌های زیادی برای آینده دارم.

سیمون بروئر، مدیر عامل برورز او گفت: “اگیلوی، مایکل و تیم در The Paint Shed با پیشرفت های زیادی در چند سال گذشته علیرغم یک محیط چالش برانگیز، یک تجارت باورن،ی ایجاد کرده اند. فرهنگ و ارزش هایی که آنها در شرکت خود القا کرده اند منع، کننده مواردی است که برای ما مهم است و به همین دلیل است که این ،یب هیجان انگیزترین است.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

تبلیغات:

منبع