آپارتمان RE توسط معماران ZROBIM

مبلمان کابینت، میز ناهار خوری، آشپزخانه، تخت – همه آنها به طور خاص برای پروژه با توجه به طرح های طراحان ساخته شده اند. مشتری پروژه علاقه زیادی به جزئیات ظریف و مبلمان معلق دارد، به همین دلیل است که فضای داخلی آن شیشه های زیادی دارد و به همین دلیل است که نقطه برجسته اتاق، تخت کم ارتفاع با نت های ژاپنی است که گویی در بالای زمین شناور است.

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 9

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 4

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 16

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 6

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 2

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 14

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 8

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 3

منبع

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 1

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 17

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 11

توجه ویژه ای به حمام ها داشته ایم. این پروژه دارای دو است و ما آنها را نه بر اساس اصل معمول ت،یم کرده ایم: حمام مهمان و حمام اصلی، بلکه بر اساس مقصد عملکردی آنها. حمام ورودی جمع و جور با دوش حمام برای دوش گرفتن سریع در صبح و شارژ مجدد برای روز آینده است. حمام دوم، از طرف دیگر، جادار با وان مستقل بزرگی است که در آن می‌تو،د بعد از یک روز کاری دراز بکشید و استراحت کنید.

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 19

هیچ یک از جزئیات تصادفی یا غیر ضروری در این فضای داخلی وجود ندارد. کل فضا برای سبک زندگی و شخصیت صاحبش تزیین و سازماندهی شده است.

آپارتمان RE فضای داخلی همه چیز در مورد عملکرد، مینیمالیسم و ​​معماری است. مشتری پروژه در تمام هفته کاری در جاده است و گهگاه در تعطیلات آ، هفته از آپارتمان بازدید می کند. بنابراین فضای آپارتمان باید مک، برای استراحت و آرامش از جمله بصری باشد. صاحب آپارتمان با یک ماشین گران قیمت زیبا تشبیه می کند که در آن پس از یک هفته کار با ماشین در تعطیلات آ، هفته سفر می کند.

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 7

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 18

یکی از ویژگی های اصلی فضای داخلی، شومینه بزرگ گوشه ای است که در بدو ورود به آپارتمان به استقبال ما می آید. ما عمدا آن را طوری طراحی کردیم که از سالن، از اتاق غذاخوری و از اتاق نشیمن، شومینه مرکز ،یب باشد. شومینه با ظروف سنگی چینی خا،تری ساخته شده است که با روکش گرم عسلی رنگ نرم می شود که نرمی و راحتی را به این فضای داخلی نسبتاً سخت می بخشد.

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 13

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 12

دوباره آپارتمان مینسک من معماران را انجام خواهم داد 5