ابزارهای برق فلکس “بسیار تحت تاثیر قرار گرفت”


Flex Power Tools قصد دارد در نمایشگاه سال آینده جایگاه بزرگ تری داشته باشد، بنابراین این نمایشگاه تحت تأثیر قرار گرفت.

استوارت کولکلاف، مدیر فروش شرکت فل، پاور در بریت،ا، به پی اند دی نیوز گفت: «نمایش ملی رنگ و تزئینات که اخیراً در کاونتری برگزار شد، موفقیت بزرگی برای FLEX Power Tools بود. ما روی جاروبرقی سیمی کوچک VC 6 و سنباده مداری ORE 5 150 تمرکز کردیم. ما علاقه زیادی داشتیم و فروش هر دو مورد بسیار خوب بود. ما همچنین سنباده های دیوار خشک و همچنین محدوده بی سیم خود را نشان دادیم.

من آنقدر تحت تأثیر این نمایش قرار گرفتم که قبلاً تصمیم گرفته ام که در سال آینده غرفه بزرگتری داشته باشم.»

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

منبع