بستنی فروشی براندو توسط سولار

معماران: مارتا جارابو، خورشیدی; سال: 2022; ع، ها: تصویر سابلیمینال (میگل د ،مان + روسیو رومرو)؛

این برنامه به دو باند موازی سازماندهی شده است که توسط یک قطعه پوشانده شده با فوم پلی اورتان پیش بینی شده جدا شده اند که نیازهای برنامه را برآورده می کند و به ،ه خود به ،وان پیشخوان، میله و میز کار عمل می کند و فضای باقی مانده را با حدا،ر انعطاف پذیری فراهم می کند.

سولار بستنی فروشی برندو 3
منبع: https://www.interiorzine.com/2022/08/25/،ndo-ice-cream-s،p-by-solar/

با این نقاط شروع، ایجاد یک منظره مصنوعی پیشنهاد می شود که در آن درک مقیاس از طریق استفاده همه جا از رنگ تار می شود. این استراتژی به اقتصاد ابزار به ،وان یک م،فست زیست محیطی پاسخ می دهد و از ت،یب برای به حداقل رساندن تولید ، اجتناب می کند و در عین حال اجازه می دهد فضا یکپارچه شود و لایه های مختلف تاریخی محل قابل مشاهده باشد.

بستنی فروشی براندو سولار 2

براندو رابطه بین ادراک بصری و پدیدارشناسی رنگ را با هدف توسعه یک مدل تجاری جدید که در آن مصرف به ،وان یک تجربه جوی درک می شود، بررسی می کند. این پروژه که در مرکز تاریخی مادرید واقع شده است، بر اساس سه فرض اساسی است: کاهش بودجه، ایجاد یک تصویر قابل تشخیص، و زمان اجرای محدود.

بستنی فروشی براندو سولار 4

بستنی فروشی برندو سولار 5

در نهایت، یک لامپ مدور ساخته شده از پارچه کشیده به ،وان ،صر مرکزی فضا و کانون توجه از بیرون قرار می گیرد. علاوه بر این، به لطف تنوع رنگی در طول روز، این قطعه کیفیت‌های جسمی و رو،-عاطفی متعددی را برای محیط فراهم می‌کند.

بستنی فروشی براندو سولار 4