بنجامین مور در عنصر خود است


بنجامین مور Element Guard را راه‌اندازی کرده است، یک رنگ اکریلیک ممتاز بیرونی که فرمول‌بندی شده برای ارائه حفاظت در سطح بالایی در تمام شرایط آب و هوایی، از جمله محیط‌های مرطوب و مرطوب است.

،بندگی عالی با مقاومت در برابر ، خوردگی و پوسته شدن و پوشش عالی و حفظ رنگ ،یب می شود.

با مقاومت اولیه در برابر باران، Element Guard را می توان 60 دقیقه قبل از باران یا شبنم و بین دمای 1.7-37.7 درجه سانتی گراد اعمال کرد.

این رنگ از فناوری رنگ شرکت “Gennex” استفاده می کند که پوشش و حفظ رنگ عالی را در تمام رنگ های بنجامین مور فراهم می کند.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

تبلیغات:
تبلیغات:

منبع