تغییر شکل آپارتمان Kilo/HoncPanelka توسط Kilo/Honc

این آپارتمان 8 کیلو وزن دارد

همه این مداخلات به ایجاد فضاهای کامل، مطبوع، الهام بخش و باز کمک می کند، بنابراین به یافتن راه حلی ارزان قیمت مسکن برای جوانان کمک می کند.

این آپارتمان 6 کیلو وزن دارد

این آپارتمان 7 کیلو وزن دارد

منبع

این آپارتمان 5 کیلو وزن دارد

این آپارتمان 1 کیلو وزن دارد

این آپارتمان 11 کیلو وزن دارد

معماران: Kilo/Honc; مساحت: 76 متر مربع; سال: 2022; ع، ها: Matej Hakár; تولید کنندگان: Berker، Element، Ikea، Karup Design، Mawa Design، Nesia; معماران اصلی: Richard Kilo, Matej Honè;

کیلو/هنک معماران سعی ،د با یک دال معمولی کار کنند پلان بلوک پانلی دهه 60. توزیع مناطق استاندارد است و سازگاری با استانداردهای مدرن راحتی و سیالیت دشوار است. روابط خانوادگی و میزان صمیمیت در طول نسل ها تغییر می کند. فضای اصلی فاقد نور و فضا است.

این آپارتمان 9 کیلو وزن دارد

این آپارتمان 12 کیلو وزن دارد

این آپارتمان 13 کیلو وزن دارد

آپارتمان کیلو س 3

برای ما مهم است که نشان دهیم لازم نیست این آپارتمان ها را محکوم کنیم و می تو،م آنها را با نیازهای فعلی تطبیق دهیم تا آنها را حفظ کنیم.

باز بودن فضا با چیدمان محوری بازشوها (همگی به گونه ای که نیازی به استفاده از لنگه و ،ت فولادی نباشد)، ارتباط مستقیم آشپزخانه و ،مت روز، ایجاد فضای کامل برای معاشرت، کاهش تعداد، نمای کلی و عمق ایجاد کرده است. درها (به راهروی ورودی، آشپزخانه، راهرو، حمام)، و اجازه ورود نور روز به راهرو داخلی از طریق بازشوهای اتاق نشیمن، در حالی که ،اصر تزئینی دوره را حذف می کند.

چیدمان با چارچوب سه بعدی در پانل ها، با فاصله 3.9 در 3.9 متر تعریف می شود که به شدت اتاق ها را مشخص می کند. ما الگو را با دهانه های ساده تکان می دهیم. ما نور را وارد می کنیم و بینش و عمقی را در جایی که هرگز نبوده اند ایجاد می کنیم.

آپارتمان کیلو س 4

آپارتمان کیلو ce 2