تفسیر کافه توسط Grau Architects

Grau architectes café vyklad 5

Grau Architects café vyklad 1

Grau Architects cafe vyklad 7

همانطور که از نام خود کافه پیداست، ویژگی های غالب دهانه های شیشه ای بزرگ – ویترین ها هستند که منبع خوبی از نور روز را به کافه می دهند. هر ویترین مغازه عابران پیاده را از خیابان با حال و هوای کمی متفاوت جذب می کند. اولین بار دارای یک نوار شیشه ای-بتنی غالب است که تجارت اصلی قهوه در آن انجام می شود. مورد دوم با لوگوی نئون مرکزی کافه جلب توجه می کند. آ،ین ویترین فروشگاه دارای یک منطقه تجمع اصلی است که توسط یک واحه سبز “بی پایان” احاطه شده است.

نورپردازی داخلی بخشی جدایی ناپذیر از طراحی است. تنوع لامپ ها سطوح مختلفی از شدت و اصول نور را ارائه می دهد که از مواد ضروری است که فضای عمومی کافه را در بر می گیرد. این فضا با نقاشی های هنرمندان تکمیل شده است دیوید و مارتا یاورسکی.

Grau Architects cafe vyklad 6

تفسیر قهوه، در Banská Bystrica، در طبقه همکف خانه ای قرار دارد که در گذشته چندین بار بازسازی شده است. جدیدترین بازسازی، حجم اصلی را با مجموعه ای از تخته گچ پر کرد که به طور قابل توجهی بر مفهوم کلی فضا تأثیر گذاشت. بنابراین، هدف اصلی بازگرداندن تن،ات اولیه بود و بنابراین کیفیت های کهن الگوی خانه با جزئیات و ،اصر جدید تقویت و تکمیل می شود.

لامپ های آویز بزرگ از ورق آلومینیوم به رنگ شرابی ساخته شده اند. آنها ال،ایی را تشکیل می دهند که سپس در سایر اشیاء در طول طرح تکرار می شوند. این “لوسترها” به ،وان یادآور فضای تاریخی اصلی عمل می کنند و بنابراین تقارن کلی چیدمان اشیا حفظ شده است. فضای داخلی از مواد غیر ضروری تمیز شده است، با این حال، رسوبات قدیمی مختلفی که منع، کننده زمان های تغییر هستند، در معرض دید قرار گرفته اند. به ،وان مثال، دیوارها و سقف به شکل بسیاری از لایه های گذشته بازیابی شده اند که فقط با یک پوشش شفاف رنگ آمیزی شده اند. این شخصیت بسیار خام نشان دهنده استراتژی کلی طراحی است.

Grau Architects cafe vyklad 4

صافی درون توسط یک روکش بتنی انجام می شود که سپس صورتی رنگ شده است. تضاد توسط مبلمان قدیمی بازسازی شده در گفتگوی دلپذیر با قطعات جدید، در تخته سه لا راش سفید شده ایجاد می شود. طرح توالت موجود حفظ شد و با رنگ شرابی رنگ آمیزی شد. این مبنایی برای تصاویر جدید و اشیاء فضایی ساخته شده توسط طراح بود. امیل تاشکا که روی کاشی کاری اصلی اعمال شده است.

Grau Architects café vyklad 2

Grau Architects cafe vyklad 8

منبع

Grau architectes café vyklad 3

Grau Architects café vyklad 9