تقویت مرکز دکوراتور Dulux برای خودتان داوطلب شوید


مرکز دکوراتور Dulux از VIY (خودت داوطلب باش) به ،وان یک شریک اجتماعی جدید پشتیب، می کند. VIY جوانان را به چالش می کشد تا مهارت های شغلی و اشتغال پذیری را بیاموزند و با جوانان 14 تا 24 ساله که داوطلب انجام تعمیرات اساسی و ارتقاء امکانات جوانان و جامعه هستند، کار کنند. با کمک صنعتگران حرفه‌ای که داوطلبان جوان را راهنمایی می‌کنند، شرکت اجتماعی از سال 2011 با بیش از 700 پروژه با 13000 جو، که در آموزش، اشتغال یا آموزش نیستند یا در معرض خطر کنارگذاشتن یا طرد شدن از آموزش یا آموزش عادی نیستند، کار کرده است.

مرکز دکوراتور ،و، با فروش همزن رنگ و بازکن قوطی در تمامی فروشگاه های خود از VIY پشتیب، می کند. هر ،ید انجام شده به جوانان اهدا می شود تا اعتبار نقاشی و تزئینات City & Guilds را به دست آورند.

دانکن لاچهد، مدیر پایداری ،ب و کار، مرکز دکوراتور ،و،، گفت: “ما مفت،یم که از VIY و کار اجتماعی باورن،ی آنها حمایت می کنیم. تعهد ما دوگانه است: ما سود حاصل از فروش همزن های رنگ و بازکن های قوطی خود را اهدا خواهیم کرد، در حالی که مشتریان خود را تشویق می کنیم تا در پروژه های VIY مشارکت کنند. کاری که توسط VIY انجام می شود، تفاوتی حیاتی برای جوامع محلی ایجاد می کند.

همچنین به جوانان معرفی بسیار مهمی از صنعت ما می دهد. حرفه تزئینات با کمبود مهارت مواجه است که جذب استعدادهای جدید را بسیار مهم می کند. VIY نقش مهمی در این زمینه دارد.

تیم ،نگ، مدیرعامل و یکی از بنیانگذاران VIY، گفت: «کار در مشارکت با سازمان‌های همفکر در قلب مدل VIY است. کار با بزرگ‌ترین نام‌های تجاری به نشان دادن ارزش اجتماعی مشارکتی واقعی بین VIY و برندهای بزرگ مانند AkzoNobel کمک می‌کند. کار با هم برای توسعه نسل بعدی تاجران و تأثیر عمیقی بر جوامع محلی از طریق قدرت رنگ.

علاوه بر این، از ژانویه 2023، کمپین مرکز دکوراتور Dulux و همکاران در فروشگاه مشتریان را تشویق می‌کنند تا در پروژه‌های اجتماعی VIY شرکت کنند. مشتریان با به اشتراک گذاشتن مهارت ها و تجربیات خود از طریق داوطلب شدن یا تبدیل شدن به یک مربی با VIY، می توانند امکانات محلی را بهبود بخشند و از نسل بعدی حمایت کنند.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

تبلیغات:

منبع