راه اندازی برنامه تبادل رنگ – اخبار نقاشی و دکوراسیون : اخبار نقاشی و دکوراسیون


مرکز تزئینات جانستون سرویس جدید تبادل رنگ خود را راه اندازی کرده است. دارندگان حساب می توانند قوطی های رنگ قدیمی خود را به مراکز منتخب تزئین جان استون بیاورند و هر برندی از قوطی رنگ مبتنی بر آب را با یا بدون رنگ باقی مانده در قوطی تعویض کنند.

با همکاری یک شریک متخصص بازیافت رنگ، هر رنگ استفاده نشده در رنگ جدید بازیافت می شود و ظروف خالی در قوطی های رنگ جدید بازیافت می شود. سالانه حدود 55 میلیون لیتر رنگ در محل دفن می شود. بنابراین هدف این سرویس کاهش ضایعات است و به نقاشان و دکوراتورها راهی ساده و پایدار برای خلاص شدن از شر قوطی های رنگ قدیمی خود ارائه می دهد.

پیتر اشفیلد، کنترل کننده عملیات و توسعه فروشگاه گفت: “ما از راه اندازی سرویس تبادل رنگ ،سندیم. صنعت رنگ و دکور در تلاش است تا پایدارتر شود و ما مفت،یم که نقش خود را در پیشبرد آن ایفا کنیم.

مشتریان می توانند هنگام ،ید قوطی رنگ جدید در فروشگاه، با ،ید و فروش قوطی رنگ قدیمی از این برنامه استفاده کنند.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

تبلیغات:
تبلیغات:

منبع