شعبه های جدید در نیوپورت و هاروگیت برای آبجوسازان


تاجر دکوراتور برورز با افتتاح دو شعبه جدید، یکی در نیوپورت، و، و دیگری در هاروگیت، یورکشایر، به گسترش خود ادامه می دهد.

هر دو طیف کاملی از پوشش ها، ابزارها، اقلام مختلف و تج،ات حرفه ای را در اختیار دارند. هر دو نیز تنتور در محل موجود دارند.

فروشگاه نیوپورت اکنون باز است در حالی که شعبه هاروگیت در 25 اکتبر باز می شوده.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

تبلیغات:
تبلیغات:

منبع