فروش Bonanza جانستون بازگشته است


از 21خیابان در 26ه فروش بونازا مرکز دکور خانه جانستون نوامبر بازگشته است. مشتریان می توانند از صرفه جویی در رنگ، کاغذ دیواری و لوازم جانبی نقاشی، از جمله غلطک ها و برس های برندهایی مانند Johnstone’s Hamilton، Wooster، Tesa، ProGold و Mirka نهایت استفاده را ببرند.

فروش Bonanza از دوشنبه 21 آغاز می شودخیابان نوامبر و روز شنبه 26 به پایان می رسده نوامبر.

آیتم های مرتبط:

رنگ های اکو رنگ زمینیبرنده شدن برای Earthborn Eco Paints

استوارت یتس برنده چالش تصویر زمینه آکادمی ،و، شد

کارآموزان برای مسابقه PDA آماده می شوند

قرارداد حمام ،ی ساخته شده برای برنده عالی

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

منبع