فستول به عنوان حامی الماس نمایشگاه P&D می درخشد


فستول، سازنده ابزارهای برقی، آ،ین تامین کننده برتر است که در نمایشگاه ملی رنگ و دکور امسال، حامی الماس شده است.

مجموعه Festool برای ارائه ابزارهای برقی حرفه ای من، و واحدهای است،اج گرد و غبار برای کار با کیفیت بالا در هر کاربرد نقاشی ایجاد شده است.

Festool به Hamilton Decorating Tools and C، به ،وان حامیان مالی برتر رویداد نوامبر می پیوندد.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

تبلیغات:

منبع