مرکز کنفرانس Arcade توسط Superimpose Architecture

معماری روکش آرکید 11

معماری روکش آرکید 14

معماری روکش آرکید 13

معماری روکش آرکید 5

نام پروژه: The Arcade; مشتری: Hangz،u Haiyue Real Estate Co., Ltd. ; مکان: هانگژو، چین؛ عملکرد: مرکز کنفرانس. شرکت طراحی: معماری روکش; اندازه: فاز 1 – 2600 متر مربع; اتمام طراحی: 2021.01 – 2022.06; ع، ها: وو چینگشان;

در مرکز کنفرانس، دو با، سقفی خطی اکریلیک بلند «شناور» با نور مصنوعی شبیه سایبان‌های مرکز ،ید هستند و رنگ و شدت نور طبیعی را در امتداد دو محور گردش اصلی تقلید می‌کنند. جعبه های نور همچنین تاثیر بصری فوری در زیرزمین دارند و به ،وان یک نشانگر ترافیک واضح عمل می کنند. از هر دو محور می توان به ،وان فضای نمایشگاهی نیز استفاده کرد.

معماری روکش آرکید 7

برای حل مشکل قریب الوقوع نور روز مرکز کنفرانس، معماری روکش شامل ویژگی های اصلی یک پاساژ سنتی ،ید است. یک نوع شناسی معماری زم، موفق از فضاهای ،ده فروشی و عمومی که از قرن 18 تا 20 در اروپا شکوفا شد. این طاق‌ها از مجموعه‌ای از طاق‌ها تشکیل شده‌اند که توسط ستونی با ویترین فروشگاه‌های ،ده‌فروشی در دو طرف پشتیب، می‌شوند. نور طبیعی روز از طریق نورگیرهای شیشه ای به داخل جریان می یابد و یک محیط ،ده فروشی داخلی دلپذیر و امن و فضای اجتماعات اجتماعی ایجاد می کند.

معماری روکش آرکید 9

چگونه می‌تو،د زیرزمین تاریک یک ساختمان تجاری با کاربری مختلط را به یک مرکز کنفرانس گرم و دلپذیر تبدیل کنید که مشتریان جوان و آوانگارد را پاسخگو باشد؟ ایجاد این پروژه طراحی داخلی “The Arcade” در هانگژو، Superimpose Architecture را به ،وان چالش اصلی طراحی خود معرفی کرد.

معماری روکش آرکید 4

معماری روکش آرکید 2

معماری روکش آرکید 8

ستون های بتنی در زیرزمین عمدا در معرض دید قرار می گیرند و الهام اولیه برای انتخاب طاق نما به ،وان یک مفهوم طراحی را آشکار می کنند. ماژول‌های سفید نما بین ستون‌های ساختاری و در امتداد دو محور اصلی قرار می‌گیرند تا درگاه‌های ورودی به عملکردهایی مانند اتاق‌های جلسه و سالن‌ها را ایجاد کنند. هر گیت م،ار دارای عملکرد مربوط به خود است. پورتال سالن را می توان به طور کامل باز کرد و به سالن اجازه می دهد تا گسترش یابد و بخشی از فضای ورودی برای رویدادها شود.

با ورود به مرکز کنفرانس، بازدیدکنندگان بلافاصله متوجه ،صر دیگری می شوند که به ،وان راه حلی عملی برای ویژگی تاریک زیرزمین طراحی شده است. یک قاب شناور بیضی شکل بزرگ با انواع مختلف نور تعبیه شده کمک می کند تا انتقال از فضای باز به داخل خانه برای چشم دلپذیرتر شود. باز نگه داشتن سقف و در معرض دید قرار دادن نور روز اجازه می دهد تا از حیاط مجاور زیر به زیرزمین وارد شود. ،مت ورودی و “اتاق نشیمن” با کافه و فضای استراحت به گونه ای دلپذیر و سبز طراحی شده است. آن‌ها مکان‌هایی هستند که بازدیدکنندگان می‌توانند برای مدت طول، در آن بمانند تا بین فعالیت‌ها یا کار استراحت کنند.

معماری روکش آرکید 12

معماری روکش آرکید 3

معماری روکش آرکید 15

معماری روکش آرکید 6

هر اتاق کنفرانس دارای یک مفهوم و شخصیت فضایی متمایز است که از طریق انتخاب رنگ، وسایل یا متریال سازی به دست می آید. نشستن در سالن بزرگ به صورت نیم دایره ای چیده شده است که در طول فضا می گذرد تا یک فضای انجمن مانند ایجاد کند. لایت با، های خطی از چیدمان صندلی ها پیروی می کنند و به فضا شخصیت می بخشند. لوورهای چوبی و فرش قرمز به بهبود آ،تیک و ایجاد فضایی گرم در سالن کمک می کند.

معماری روکش آرکید 14

معماری روکش آرکید 1

منبع

با طراحی مرکز کنفرانس، معماری Superimpose به هدف خود مبنی بر استفاده از ناراحتی زیرزمین به ،وان الهام بخش دست یافت و در نتیجه فضایی تاریک و ناخوشایند را به یک محیط کاری و مکان اجتماعی دلپذیر تبدیل کرد.