پیشینه پژوهش داخلی و خارجی درباره پرخاشگری | porseshneshan

در این تحقیق با درک اهمیت  مسئله  پرخاشگری  کودکان و دانش آموزان  و تأثیر آن در آینده  کودکان  به بررسی علل موثر  در پرخاشگری  دانش آموزان  ابتدایی  پرداخته شده است . در فصل اول  این تحقیق به بیان مسئله و اهمیت  و ضرورت تحقیق  و اهداف  کلی و جزئی  پرداختیم  . و در فصل  سوم پیشینه تحقیق  و همچنین  به بررسی  موضوعات  گوناگون در  مورد علل موثر  پرخاشگری  انجام شده است  . در فصل سوم با توجه  به جامعه  معلمان  شهرستان  پارس آباد  20 نفر  از  آنان را به  عنوان  نمونه انتخاب کرده و برای آنها  پرسشنامه  تدارک دیده  و به این  طریق  از  نظرات آنان  آگاه  شدیدم  .

در حالی که پرخاشگری به طور تاریخی به دو بخش تقسیم شده است؛ یا تکانشی و واکنشی بوده و با خشم (خصومت) راه اندازی می شود و یا عمدی و فعال بوده و به وسیله ی یک هدف (نوعاً محسوس) برای آسیب رساندن به دیگران (وسیله ای) پیشینه تحقیق پرخاشگری دانش اموزان فراخوانده می شود. اسچمپ و همکاران[17] (2004)تخلیه هیجانی را به عنوان وسیله‌ای برای کنترل رفتار پرخاشگرانه پیشنهاد کرده‌اند. در تحقیقی که عنوان «تأثیر یک ورزش گروهی مانند گلف بر الگوی ارتباطی دانش‌آموزان و معلم» صورت گرفت، نشان داد دانش‌آموزانی که در ورزش گروهی شرکت کرده بودند، در بحث‌ها و موضوع‌های درسی فعالانه شرکت کردند و میزان پرخاشگری آنها نیز کاهش یافت. تحقیقات در زمینه پرخاشگری غیر مستقیم با مطالعه ی فشباخ  (1969، به نقل از آرچر ، 2001) آغاز شد که محدودیت تحقیقات در مورد پرخاشگری کودکان را مورد انتقاد قرار داد، زیرا اطلاعات کافی در مورد تفاوت دخترها و پسرها در زمینه ی پرخاشگری غیر مستقیم وجود نداشت. پس از آن لاجرسپیتز ، بژور، کویست  و پلتونن  (1998) واژه ی پرخاشگری غیر مستقیم را جهت تعریف رفتار کودکانی به کار بردند که به طور عمد سایر کودکان را از گروه طرد و منزوی می کردند.

  • پرخاشگری رفتارهای فیزیکی و کلامی تخریب‌کننده اشیاء با آسیب رساندن به افرادی است که به دنبال فرار با اجتناب از آن هستند (رولف، کراهه و بوچینگ[3]، 2016).
  • به عقیده ی بندورا انسان ها یکدیگر را مورد حمله قرار می دهند چون از تجربیات گذشته واکنش های پرخاشگری را یاد گرفته اند، برای انجام اعمال پرخاشگرانه انتظار پاداش داشته و یا به دست می آورند و یا شرایط اجتماعی و محیطی خاص آن ها را مستقیماً به سمت پرخاشگری سوق می دهد.
  • پرخاشگری تجاورزگرانه یک رفتار معطوف به هدف و با انگیزه ی قبلی است که با برنامه ریزی توسط فرد، همراه با کنترل حرکتی مناسب انجام می شود.
  • تحقیقات در زمینه پرخاشگری غیر مستقیم با مطالعه ی فشباخ  (1969، به نقل از آرچر ، 2001) آغاز شد که محدودیت تحقیقات در مورد پرخاشگری کودکان را مورد انتقاد قرار داد، زیرا اطلاعات کافی در مورد تفاوت دخترها و پسرها در زمینه ی پرخاشگری غیر مستقیم وجود نداشت.
  • به فردي اطلاق مي شود كه تمايل به حمله كردن و مبارزه طلبي دارد و رفتار او بر خلاف كسي است كه از خطر با مشكلات مي گريزد .
  • واژه اصلی در این تعریف، قصد و نیت است، مثلاً اگر شخصی تصادفی پای شما را در شلوغی آسانسور لگد کند و فوری عذرخواهی کند احتمال نمی­رود که شما برچسب رفتار پرخاشگرانه به آن بزنید.

غرایز زندگی در جهت ارضای نیاز به غذا، آب، هوا و امور جنسی عمل می کنند و در خدمت بقای فرد و نوع هستند و جهت غرایز زندگی به سمت رشد و نمو است. یک جزء مهم و حیاتی غریزه های مرگ، سایق پرخاشگری است، یعنی میل به مردن که معطوف به اشیاست و نه خود. سایق پرخاشگری ما را به تخریب، تسخیر و کشتن وا می دارد (شولتز، 1990، ترجمه ی کریمی و همکاران، 1383). کیم و همکاران[9] (2010) عنوان کردند که نوجوانان ساله خشم خود را به‌صورت اولین مرحله خشم؛ یعنی پرخاشگری فیزیکی و کلامی نشان می‌دهند و احساسات خشمگین خود را به‌راحتی و با کوچکترین محرکی نشان می‌دهند. پسران به‌طور رایج احساسات خشم خود را به‌صورت پرخاشگری نشان می‌دهند و سیاهپوستان نسبت به سفید پوستان پرخاشگری زیادتری دارند.

مبانی نظری مهارت های اجتماعی

پرخاشگری دانش آموزان پسر ناشنوا، مجله مطالعات روان شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا، دوره اول، شماره 9، ص ۱۷-۱. بالا بودن جمعيت جوان كشور اين واقعيت مهم  را  گوشزد مي كند كه براي فراهم آوردن اثري مناسب جهت رشد اين گروه سني در همه جهات زندگي همه ما مسئول و معتقديم . رفتارهاي ضد اجتماعي و پرخاشگري در زمره شايع ترين علل ارجاع کودکان و نوجوانان به کلينيک¬هاي بهداشت رواني هستند. آنچه باعث توجه محققان به رفتارهاي پرخاشگرانه شده، اثر نامطلوب آن بر رفتارهاي بين فردي و همچنين اثر ناخوشايند آن بر حالات دروني و رواني افراد است. پاره ای دیگر از پژوهش ها نشان داده است که رفتار پرخاشگرانه با بیماریهای جسمانی مانند بیماری قلب و عروق و سردرد تنشی نیز در ارتباط است.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

نوجوانان پرخاشگر غالباً قدرت مهار رفتار خود را ندارند و رسوم و اخلاق جامعه‌ای را که در آن زندگی می‌کنند، زیر پا می‌گذارند (صادقی،1381). بنابراین، در این تحقیق به اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر میزان پرخاشگری پرداخته می‌شود. مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرخاشگری موضوع این پژوهش می باشد که در ابتدا به تفصیل به مبانی نظری پرخاشگری بررسی می شود و در ادامه به تحقیقات انجام شده در مورد پرخاشگری در پژوهش  های داخلی و خارجی می پردازیم. پرخاشگری، معمولاً به رفتاری اطلاق می شود که هدف از آن، صدمه رساندن جسمانی یا زبانی به شخص دیگر، یا نابود کردن دارایی آن است.

پیشینه پژوهش داخلی و خارجی درباره پرخاشگری