کارآموزان مهارت های خود را به نمایش می گذارند – اخبار نقاشی و دکوراسیون : اخبار نقاشی و دکوراسیون


بزرگترین سازمان تجاری بریت،ا برای بخش نقاشی و تزئینات، میزبان یک مسابقه سراسری برای کارآموزان بوده است.

انجمن نقاشی و تزئینات (PDA)، مسابقه سالانه شاگرد آویز سال را در کالج و مرکز دانشگاه دانکاستر برگزار کرد.

16 کارآموز گرد هم آمدند تا استقامت و مهارت خود را به نمایش بگذارند و یک چالش طاقت فرسا شش ساعته را انجام دهند.

کارآموزان – که نماینده شرکت های نقاشی و تزئینات از اسکاتلند تا سواحل ج،ی هستند – اکنون باید منتظر بمانند تا برندگان در مراسم شبانه جشن ملی PDA اعلام شوند.

اشتراک در

در اخبار P&D و P&D S،w مش، شوید

آگهی:
آگهی:


منبع: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-industry/general-decorating-industry/apprentices-s،wcase-their-s،s/