کافی شاپ Green Blood Matcha توسط Studio Guilherme Garcia

قهوه ماچا 6

معماران: Studio Guilherme Garcia; مساحت: 130 متر مربع; سال: 2021; ع، ها: Fabio Jr. Grave; تولید کنندگان: Deca، Miaki، Pedecril، Save Energy، Suvinil، Tramontina، Illuminate. معمار اصلی: Guilherme Garcia;

قهوه ماچا 9

قهوه ماچا 2

قهوه ماچا 3

محیط شامل یک کافه متخصص در ماچا و همچنین یک فضای کار مش، است. کل پروژه بر اساس عملکرد مورد نیاز برای انجام سریع فعالیت ها در فضا طراحی شده است. زیبایی تمیزی که برای محیط زیست پیشنهاد شده است، فضایی متفکرانه و آرام را بدون تداخل بصری زیاد ایجاد می کند. از این رو استودیو موفق شده است برخی از مبلمان موجود در داخل فضا مانند میز، صندلی و چند ،صر دیگر را نیز توسعه دهد.

قهوه ماچا 1

قهوه ماچا 5

قهوه ماچا 11

قهوه ماچا 8

منبع

قهوه ماچا 7

برای طراحی از این matcharia، استودیو Guilherme Garcia با ارجاعات مینیمالیستی که به اشکال ارگ،کی که مفهوم پروژه را تشکیل می‌دهند، به دنبال فرار از سنتی بود. پایه تناژهای روشن به منظور دمیدن زندگی بیشتر به فضا و به ،وان یک بوم خالی برای کار با رنگ سبز که امضای برند در نقاط خاصی از پروژه است، استفاده شده است.

مبلمان مرکز تماس با استفاده از یک متریال نه چندان معمولی طراحی و با کاشی پوشانده شد تا شخصیت بیشتری را به پروژه ارائه دهد. کف و دیوارها با مواد سیم، پوشانده شده بود و زمینه ای خنثی برای پروژه ایجاد کرد. در حمام ها روی برخی ،اصر فرار کار شده است که تنها هدفشان غافلگیر ، ،، است که وارد حمام می شوند. در محوطه بیرونی پروژه نیز از کاشی هایی استفاده شد که اکنون روی نماها اعمال می شود و پس زمینه ای ریتمیک ایجاد می کند. همه این جنبه‌ها، همراه با یک پروژه خوب، به فضایی منجر می‌شود که زیبایی‌شناسی، عملکرد و شخصیت را اضافه می‌کند.

قهوه ماچا 4