گزینه های تحویل جدید از مرکز دکوراتور دولوکس


مرکز دکوراتور ،و، پیشنهاد تحویل خود را با گزینه تحویل سریع جدید افزایش داده است. این بدان م،است که مشتریان سفارش خود را تنها دو ساعت پس از ثبت دریافت می کنند.

علاوه بر این، DDC به ،وان بخشی از خدمات تحویل همان روز خود، اسلات ساعت صبح یا بعد از ظهر رایگان ارائه می دهد.

آزمایشی در سال گذشته، که در منطقه دایره داخلی M25 انجام شد، شاهد معرفی یک پیکربندی تحویل «Hub & Satellite» به فروشگاه‌های منطقه بود، به این م،ی که یک مرکز فروشگاهی تمام تحویل‌ها را برای فروشگاه‌های ماهواره‌ای که پشتیب، می‌کرد انجام می‌داد. این مدل تحویل جدید به مرکز دکوراتور ،و، اجازه داده است که در صورت تمایل مشتریان، تحویل های بیشتری را انجام دهد. نتایج نشان داد که وقتی مشتریان می‌توانستند ساعت صبح یا بعدازظهر را انتخاب کنند که من، آنها باشد، زمان اوج تحویل 8:30 صبح بود. این به مرکز دکوراتور ،و، اجازه داد تا تحویل های بیشتری را به مشتریان برای شروع روز کاری خود آماده کند.

گای باترورث، مدیر کل مرکز دکوراتور ،و،، توضیح می‌دهد: «در دسترس قرار دادن محصولات خود تا حد امکان برای مشتریان در زم، که به آنها نیاز دارند، در قلب کاری است که انجام می‌دهیم، و ما خوشحالیم که می‌تو،م راه‌های بیشتری را ارائه دهیم. آن را به واقعیت تبدیل کنید.

گزینه‌های تحویل قابل دسترس جدید به این م،ی است که مرکز دکوراتور Dulux می‌تواند با استفاده از طیف وسیعی از گزینه‌های تحویل در حال حاضر، به راحتی مشتریان خود را تحویل دهد و نیازهای فردی آنها را برآورده کند. مشتریان مرکز دکوراتور Dulux علاوه بر تحویل سریع، که از ۲۵ پوند برای هر سفارش در دسترس است، می‌توانند تحویل رایگان همان روز را انتخاب کنند، یک زمان صبح یا بعدازظهر را انتخاب کنند و گزینه‌ها را کلیک کرده و جمع‌آوری کنند. کمدهای مجموعه نیز در سال 2020 در فروشگاه ها معرفی شدند تا تقاضای رو به رشد برای سفارش و جمع آوری محصولات خارج از ساعات کاری فروشگاه را برآورده کنند.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

منبع