Armstead Allies Reach Out – Painting and Decorating News : Painting and Decorating News


تابستان امسال شاهد گردهم آمدن گروه تازه‌تأسیس‌شده از مربیان تجاری Armstead Trade – “متفقین Armstead” – و داوطلبانه خود (VIY) برای تغییر باشگاه‌های ناتینگهام‌شایر برای جوانان بود.

Alka D،، مدیر ارشد برند – Armstead، گفت: “به ،وان بخشی از تعهد طول، مدت AkzoNobel برای بازپرداخت به جوامع محلی زیر نظر مردم ما. سیاره. رنگ کنید. با رویکرد، ما می‌خواستیم تخصص جبهه تجاری و مرکز آ،ین کمپین تجاری Armstead خود را قرار دهیم. جاه طلبی همه چیز در مورد ترویج این حرفه و جذب افراد جوان تر به این حرفه است. ما جمعیت سالخورده ای داریم و این در جمعیت نقاشان و دکوراتورها منع، شده است.

ما همیشه به قدرت مثبت رنگ در تغییر فضاها از طریق رنگ اعتقاد داشته‌ایم. و چه راهی بهتر از یادگیری همتا به همتا و تجربه عملی از بهترین‌های این صنعت برای هموار ، مسیر استعدادهای آینده؟ و بدین ترتیب، متحدین آرمستد متولد شدند.»

متحدین نامزد شده آرمستد برای اولین پروژه این برند در ناتینگهام عبارتند از: ناتان کارتر و شاگردش کایران از نایس دکور، سین کلی از Seán Kelly Enterprises Ltd و همچنین دکوراتور انتخاب Dulux، بیلی فلین از Flynn & Co و Mike Cupit از Mike Cupit D. بین آنها بیش از 70 سال تجربه نقاشی و تزئین دارند و به طور مرتب از Armstead برای مشاغل مشتری خود استفاده می کنند. آنها با همکاری VIY ده جوان را راهنمایی ،د، به آنها آموزش و مشاوره عملی دادند و به آنها چشیدند که حرفه در نقاشی و تزئینات چگونه است.

داس توضیح می دهد: “ما قبلاً به ،وان بخشی از برنامه Dulux Let’s Color خود با VIY شراکت دیرینه ای داریم.” ما به طور باورن،ی از کار آنها حمایت می کنیم و به بررسی راه های بازپرداخت به جوامع و آوردن جوانان به تجارت ادامه خواهیم داد.

VIY یک شرکت اجتماعی است که با افراد 14 تا 24 ساله که در آموزش، اشتغال یا آموزش (NEET) نیستند یا در معرض خطر کنارگذاشتن یا طرد شدن از آموزش و پرورش جریان اصلی نیستند، کار می کند. آنها با به چالش کشیدن آنها برای کمک به تعمیر و نوسازی امکانات جوانان و جامعه و در عین حال یادگیری مهارت های تجارت حرفه ای در حین کار، به جوانان دسترسی به DIY و داوطلب شدن می دهند.

اشتراک در

در اخبار P&D و P&D S،w مش، شوید


منبع: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-industry/general-decorating-industry/armstead-allies-reach-out/