Bonanza Time At Johnstone’s – اخبار نقاشی و دکوراسیون : اخبار نقاشی و دکوراسیون

فروش یک هفته ای Bonanza مرکز تزئینات جانستون این شنبه 25 ژوئن به پایان می رسد.

مشتریان می توانند از قیمت های پایین بر روی غلطک، برس و لباس کار استفاده کنند. در ،ید عمده نیز می توان در طیف وسیعی از محصولات صرفه جویی کرد.

اشتراک در

در اخبار P&D و P&D S،w مش، شوید


منبع: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-industry/general-decorating-industry/bonanza-time-at-johnstones/