Brewers £ 10K Charity Boost – اخبار رنگ و دکور: اخبار رنگ و دکور


آبجوسازان چندین سال است که از موسسه خیریه برایتون “Off The Fence” حمایت می کنند. هدف این موسسه خیریه کمک به حاشیه نشین ترین و آسیب پذیرترین شهر است.

برورز برای کمک به جدیدترین پروژه بازسازی خود، 10000 پوند لوازم تزئینی اهدا کرد تا به آنها کمک کند تا به کار حیاتی خود ادامه دهند.

Off The Fence کار خود را 20 سال پیش آغاز کرد که توسط زن و شوهر، پل و وندی یانگ آغاز شد.

این تیم دو نفره به سرعت به یک تیم چهار نفره تبدیل شد. در نهایت، هفتاد داوطلب از کلیساهای مختلف محلی و فرقه های مختلف به آنها پیوستند، همه با هدف مراقبت و نجات جان ،، که از شکاف های جامعه افتاده اند.

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

منبع