Dalapro – نمایش موفقیت آمیز آماده


دالاپرو که برای اولین بار به نمایش گذاشته شد، در نمایشگاه امسال با طیف وسیعی از پرکننده های آماده برای استفاده، تأثیر واقعی گذاشت. جنی رنسترند از این شرکت اظهار داشت: “بسیاری از نقاشان و اپلیکاتورها در بریت،ا هنوز از پودر بتونه استفاده می کنند، بنابراین طیف آماده برای استفاده ما واقعاً توجه آنها را جلب کرده است.” ما در این دو روز بازدیدکنندگان زیادی از غرفه خود داشتیم. سال بعد می بینمت!

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

منبع