LickPro به طور انحصاری در Screwfix – اخبار نقاشی و تزئینات: اخبار نقاشی و تزئینات


Screwfix اکنون رنگ های LickPro را فهرست می کند. متخصصان دکوراسیون می توانند طیف وسیعی از رنگ های کم VOC را در 127 رنگ از طریق برنامه Screwfix یا آنلاین در ،fix.com ،یداری کنند.

رنگ های امولسیونی LickPro انحصاری Screwfix است. پوشش های اعمال شده برس، غلتک یا اسپری غنی از رنگدانه با کدورت بالا هستند و می توانند روی دیوارها و سقف ها استفاده شوند.

رنگ ها در هر دو قوطی 2.5 لیتری و 5 لیتری به دو صورت مات و پوسته تخم مرغ موجود است. در این محدوده 10 رنگ تجاری جدید از رنگ های استاندارد بریت،ا و رنگ های RAL وجود دارد.

Lick and Screwfix همچنین پیشگام فناوری جدید برای کاهش ضایعات خواهند بود. پس از ثبت سفارش در برنامه Screwfix یا از طریق Screwfix.com، سفارش رنگ خاص به می،ر رنگ اصلی، Lick 01 ارسال می‌شود. در یک صنعت ابتدا، Lick اولین شرکت دکوراسیون خانه است که فناوری و مهندسی را در خود ،یب می‌کند. فرآیند تولید و کاهش ضایعات غیرضروری تولید نشده توسط رنگ از پیش مخلوط شده فروخته نشده.

اشتراک در

در اخبار P&D و P&D S،w مش، شوید

آگهی:
آگهی:


منبع: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-industry/general-decorating-industry/lickpro-exclusively-at-،fix/