P&D Show ’23 – فروشندگان تجاری یک غرفه می گیرند


در راه رکوردی دیگر

بیش از 10 ماه تا پایان، دو سوم غرفه های نمایشگاه ملی نقاشی و دکوراسیون
نمایش 2023* قبلاً فروخته شده است.

تری دالاوی، برگزارکننده رویداد، در گفتگو با P&D News گفت که سطح رزروها در ابتدای
چرخه نمایش بی سابقه است. دیدن چنین چیزی بازتابی واقعی از سلامت ،ب و کار P&D است
تعهد تامین کنندگان و فروشندگان”

ما همچنین مشغول کار بر روی طرح‌هایی برای جاذبه‌های گردشگری جدید و نوآورانه برای امسال هستیم
اینها را طی چند ماه آینده نهایی خواهد کرد.»

وب سایت رویداد در ماه فوریه برای ثبت نام بازدیدکنندگان باز خواهد شد. درخواست های غرفه معلق
فضا را می توان در info@paints،w.co.uk یا با تلفن 01442 832715 ایجاد کرد

* 21 و 22 نوامبر، CBS Arena، کاونتری

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

منبع