Q-Tech از نمایش “الکتریک” وزوز می کند


Q-Tech که غرفه داران دائمی در نمایشگاه P&D هستند، نمایشگاه امسال را “الکتریک” نامید. یکی از سخنگویان شرکت گفت: «سر و صدای کاونتری آرنا طی دو روز در نمایشگاه رنگ و دکور الکتریکی بود. مایلیم از تک تک شما برای بازدید از غرفه ما تشکر کنیم. اتحاد مجدد با چهره های قدیمی و بسیاری از استعدادهای جدید در این صنعت بسیار شاداب بود.

پیام امسال ما این بود که سمپاشی کنید.

این شرکت در حال گسترش نمایشگاه های تجاری است که در غرفه خود داشت. برای جزئیات بیشتر با Q-Tech تماس بگیرید (مستثنیات اعمال می شود).

اشتراک در

در P&D News و P&D S،w مش، شوید

منبع