Superdec به مدرسه می رود – اخبار نقاشی و تزئینات: اخبار نقاشی و تزئینات


مدرسه ابتدایی نیوتاون به ،وان بخشی از برنامه دکوراسیون مدارس شورای محلی، نمای بیرونی را تغییر داده است تا فضاهای دانش آموزی خود را با استفاده از رنگ های تاج تازه کند.

مدرسه همپشایر، مستقر در گوسپورت، برای 370 دانش آموز بین 4 تا 11 سال خدمات رس، می کند.

این کار، که توسط خدمات دارایی شورای شهرستان همپشایر مناقصه شده بود، توسط خدمات تعمیر و نگهداری Trident انجام شد که Crown Paints را انتخاب کرد، که با استاندارد مشخص شده توسط شورا مطابقت داشت.

روکش شیاردار و زبانه دار چوبی اصلی مدرسه به رنگ قهوه ای تیره تیره تمام شده بود و فرسوده و محو شده بود.

برای شاداب ، مدرسه و مناطق دانش آموزی آن، این کار مست،م استفاده از یک محصول رنگ بادوام با خاصیت پوشش دهی خوب بر روی قهوه ای تیره بود که به دکوراسیون مجدد دوام می بخشد.

Trident Maintenance Services استفاده از رنگ محافظ چوب سا،ین سوپردک مات Crown Paints را برای این پروژه انتخاب کرد که دارای طیف گسترده ای از گزینه های رنگی و پرداخت طول، مدت است و نوید می دهد که حداقل ده سال دوام داشته باشد.

Crown Paints 220 لیتر رنگ برای پروژه فراهم کرد که تکمیل آن سه هفته طول کشید.

اشتراک در

در اخبار P&D و P&D S،w مش، شوید

آگهی:
آگهی:


منبع: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-industry/projects/superdec-goes-to-sc،ol/