WernerCo تولید بریتانیا را افزایش داد – اخبار نقاشی و تزئینات: اخبار نقاشی و تزئینات


متخصص تج،ات دسترسی WernerCo با تولید نردبان‌های الحاقی خود، تولید خود را در تأسیسات بریت،ا در مالدون، ا، افزایش داده است.

Jan Zmrzlik، مدیر کل عملیات WernerCo، گفت: “این فقط اولین مرحله از تولید نردبان جدید است و ما به دنبال آوردن تولید نردبان اضافی به بریت،ا برای استفاده از این مهارت ها هستیم. WernerCo دارای امکانات تولید در سرتاسر جهان است، بنابراین دیدن سرمایه گذاری در تولید در تجارت بریت،ا بسیار عالی است.

تاسیسات مالدون WernerCo در جوشکاری آلومینیوم با تولید سالانه حدود 500000 واحد، از جمله محصولاتی مانند برج ها و سکوهای داربست متحرک، تخصص دارد. همچنین دارای یک مرکز خدمات اختصاصی برای داربست های آلومینیومی است.

WernerCo علاوه بر این دارای یک مرکز توزیع ملی در برتون آپون ترنت است که تسهیلات توزیع و جمع آوری را برای پایگاه مشتریان خود در بریت،ا فراهم می کند.

اشتراک در

در اخبار P&D و P&D S،w مش، شوید


منبع: https://www.paintinganddecoratingnews.co.uk/decorating-industry/general-decorating-industry/wernerco-boosts-uk-،uction/